Wypełnianie dylatacji

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące produkty:

CEMCOM PRIMER PU

Jednoskładnikowa poliuretanowa żywica gruntująca podłoże betonowe.

Kliknij na .pdfjest jednoskładnikową, niskolepką wiążącą pod wpływem wilgoci żywicą poliuretanową przeznaczoną do gruntowania podłoży betonowych zapewniającą prawidłową przyczepność kolejno nakładanych mas poliuretanowych, w szczególności elastycznych kitów wypełniających szczeliny dylatacyjne konstrukcji betonowych.


CEMCOM KIT S50

Jednoskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna i kit uszczelniający.

Kliknij na .pdfjest elastyczną, jednoskładnikową wiążącą pod wpływem wilgoci masą poliuretanową przeznaczoną do wypełniania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych. CEMCOM KIT S50 jest produktem charakteryzującym się jednocześnie wysoką elastycznością, twardością oraz wodoszczelnością i odpornością na większość środków chemicznych.


CEMCOM KIT S35

Jednoskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna i kit uszczelniający.

Kliknij na .pdfjest elastyczną, jednoskładnikową wiążącą pod wpływem wilgoci masą poliuretanową przeznaczoną do wypełniania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
betonowych.