Architekt – projektant

Firma CEMCOM POLSKA Sp. z o.o.; oferuje Projektantom, poprzez wykonanie opracowania techniczno-technologicznego posadzki przemysłowej, pomoc w doborze odpowiedniego systemu posadzkowego adekwatnego do oczekiwań Klienta. Nasze biuro techniczno-Inżynieryjne określi zoptymalizowane parametry posadzki przemysłowej takie jak: grubość płyty posadzki, klasę betonu, rodzaj i ilość zbrojenia rozpuszczonego lub konwencjonalnego, rodzaj, ilość i rozstaw dylatacji skurczowych, roboczych
i konstrukcyjnych, parametry podłoża i podbudowy, sposób wykończenia warstwy wierzchniej posadzki.

W celu przygotowania opracowania techniczno-technologicznego posadzki przemysłowej prosimy o wypełnienie możliwie jak najwięcej danych poniżej: