Reprofilacja betonu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące produkty:

CEMCOM REP CBR

Polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa typu PCC przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej.

Kliknij na .pdfjest jednoskładnikową wysokopolimerową zaprawą typu PCC/SPCC przeznaczoną do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej oraz jako mostek sczepny do poprawy przyczepności między warstwami mineralnymi.


CEMCOM REP FLEX

Wysokoelastyczna, drobnoziarnista wiążąca hydraulicznie zaprawa uszczelniająca do ochrony powierzchni betonowych przed wilgocią i działaniem wody.

Kliknij na .pdfto dwuskładnikowa, drobnoziarnista, wysoceelastyczna zaprawa uszczelniająca przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych przed wilgocią i działaniem wody.


CEMCOM REP SCHPACHTEL

Cementowa zaprawa szpachlowa typu PCC z dodatkiem włókien przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną polimerami typu PCC przeznaczoną do wyrównywania oraz wygładzania powierzchni konstrukcji betonowych i systemowych mas naprawczych CEMCOM REP. CEMCOM REP SPACHTEL jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów modyfikowanych polimerami, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy plastyczną, dobrze urabialną oraz łatwą w obróbce masę do napraw betonu.


CEMCOM REP 10

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną mikrokrzemionką oraz polimerami typu PCC przeznaczoną do renowacji powierzchni konstrukcji betonowych oraz żelbetowych.


CEMCOM REP 20

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną mikrokrzemionką oraz polimerami typu PCC przeznaczoną do renowacji powierzchni konstrukcji betonowych oraz żelbetowych.


CEMCOM REP 30

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną mikrokrzemionką oraz polimerami typu PCC przeznaczoną do renowacji powierzchni konstrukcji betonowych oraz żelbetowych. CEMCOM REP 30 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów modyfikowanych mikrokrzemionką oraz polimerami, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących.


CEMCOM REP 40

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną mikrokrzemionką oraz polimerami typu PCC przeznaczoną do renowacji powierzchni konstrukcji betonowych oraz żelbetowych. CEMCOM REP 40 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów modyfikowanych mikrokrzemionką oraz polimerami, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących..


CEMCOM REP 80

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, zaprawą naprawczą modyfikowaną mikrokrzemionką oraz polimerami typu PCC przeznaczoną do renowacji powierzchni konstrukcji betonowych oraz żelbetowych. CEMCOM REP 80 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów modyfikowanych mikrokrzemionką oraz polimerami, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących.


CEMCOM REP 30F

Cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana mikrokrzemionką typu PCC przeznaczona do renowacji powierzchni betonowych.

Kliknij na .pdfjest mineralną, upłynnioną zaprawą naprawczą modyfikowaną polimerami typu PCC I przeznaczoną do renowacji poziomych powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych. CEMCOM REP 30F jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów modyfikowanych polimerami, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących.


CEMCOM JASTRYCH C35

CJastrych cementowy o wysokiej wytrzymałości końcowej klasy CT- C35-F4.

Kliknij na .pdfjest wysoce wytrzymałym jastrychem cementowym klasy wytrzymałościowej C35 o
konsystencji półciekłej S3 wg PN-EN 206-1:2003.
CEMCOM JASTRYCH C35 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysokogatunkowych cementów, odpowiednio dobranych frakcji kruszyw mineralnych oraz dodatków i domieszek modyfikujących właściwości reologiczne gotowego jastrychu.