Hydrofobizacja betonu

Hydrofobizacja betonu, to najważniejszy preparat zabezpieczenia przed wodą

Tu znajdziecie Szanowni Klienci produkty hydrofobizacji betonu

SEMIFOB 70S

Hydrofobizacja, to preparat do pielęgnacji i zabezpieczania świeżego betonu.

Kliknij na .pdfjest gotowym do użycia bezbarwnym preparatem do hydrofobowego zabezpieczania betonu oraz zapraw cementowych. Preparat ma wysokie zdolności penetracyjne w podłoża betonowe, jednocześnie pozwala na dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach. Posiada właściwości odpychające wodę. SEMIFOB 70S jest jednoskładnikowym roztworem na bazie silanu-siloksanu w rozpuszczalniku organicznym.


SEMIFOB 100 AQ

Preparat do pielęgnacji i zabezpieczania świeżego betonu.

Kliknij na .pdfjest gotowym do użycia bezbarwnym preparatem do hydrofobowego zabezpieczania betonu oraz zapraw cementowych. Preparat ma wysokie zdolności penetracyjne w podłoża betonowe, jednocześnie pozwala na dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach. Posiada właściwości silnie odpychające cząsteczki wody. SEMIFOB 100 AQ jest jednoskładnikowym wysokostężonym roztworem na bazie wodnych emulsji silanu-siloksanu.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z produktami SKLEP HYDROFOBIZACJA