Badania odporności na ścieranie wg BCA

Badanie odporności na ścieranie wg BCA posadzki przemysłowej.

Firma CEMCOM POLSKA Sp. z o.o. wykonuje badania odporności na ścieranie posadzek wg metody BCA zgodnie z zharmonizowaną normą europejską PN-EN 13892-4:2004. W czasie wykonywania testu urządzenie badawcze poddaje posadzkę obciążeniom eksploatacyjnym poprzez znormalizowany ruch pod obciążeniem twardych kół stalowych po powierzchni posadzki co sprawia, że mechanizm niszczenia posadzki w czasie badania jest zbliżony do rzeczywistych obciążeń użytkowych występującym na większości hal przemysłowych. Dodatkową przewagą testu wg BCA w stosunku do innych metod badawczych odporności na ścieranie posadzek jest fakt, że badanie można wykonać bezpośrednio na obiekcie bez konieczności wycinania próbek i niszczenia posadzki oraz można testować zarówno posadzki betonowe, jak i posadzki z żywic syntetycznych. W praktyce wynik badania obrazuje zużycie posadzki po 25 latach eksploatacji. W czasie badania urządzenie wprawia w ruch 3 koła stalowe z prędkością 180 obr./min. będące pod obciążeniem równym 65kg obracających się po średnicy 225mm. Cały cykl badawczy to łącznie 2850 obrotów. Po wykonaniu badania i dokonaniu odczytów pomiarowych mikrometrem w 8 punktach pomiarowych dokonuje się oszacowania głębokości wytarcia śladu badanej posadzki.

Po dokonaniu oceny głębokości śladu wytarcia i na podstawie normy PN-EN 13892-4:2004 posadzkę można zaklasyfikować do jednej z poniższych klas odporności na ścieranie AR:

Klasa

AR6

AR4

AR2

AR1

AR0,5

Maksymalna głębokość śladu [µm]

600

400

200

100

50

Norma BS 8204-2:2002 przedstawia podaje natomiast wymagania odporności na ścieranie wg BCA (klasy AR) dla różnych typów zastosowań oraz warunków użytkowania posadzek:

Klasa odporności na ścieranieWarunki użytkowaniaTypowe zastosowaniaLimity dla testów wg  BS 8204 (mm)
AR0,5 SpecjalnaEkstremalnie wysoka odporność ścieranie, nacisk kół stalowych lub neoprenowych, odporność na zadrapania, ścieranie w wyniku przesuwania twardych przedmiotówMiejsca przeładunku, odlewnie, inne miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia0,05
AR1Bardzo wysoka odporność na ścieranie, ruch wózków na twardych kołach stalowych, neoprenowych. Miejsca narażone na występowanie materiałów ścierającychObiekty produkcyjne, magazyny, hale logistyczne0,10
AR2Wysoka odporność na ścieranie, ruch kół neoprenowych0,20
AR4Średnia odporność na ścieranie, ruch kół gumowychMało obciążone obiekty produkcyjne, magazynowe, handlowe, rekreacyjne0,40