Generalny wykonawca

Firma CEMCOM POLSKA Sp. z o.o. oferuje GW pomoc w doborze odpowiedniego systemu posadzkowego adekwatnego do oczekiwań i wymagań Inwestora oraz w optymalizacji parametrów posadzki (opracowania techniczno-technologiczne posadzek przemysłowych). Posiadamy również szeroką bazę wykonawców posadzek przemysłowych gwarantujących wykonanie posadzki zgodnie z technologią firmy CEMCOM, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

W celu przygotowania opracowania techniczno-technologicznego posadzki przemysłowej prosimy o wypełnienie możliwie jak najwięcej danych poniżej:

[ninja_form id=4]