Systemy

Praktycznie do początku lat dziewięćdziesiątych betonowe posadzki w Polsce były wykonywane metodą tradycyjną bez wzmacniania ich wierzchniej warstwy. Powodowało to ich dosyć szybką degradację. Powierzchnia wycierała się, następowało wypadanie kruszyw, posadzka szybko ulegała zabrudzeniom. Rozwiązaniem okazały się różnego rodzaju systemy utwardzania posadzek.

Firma CEMCOM POLSKA stworzyła swój własny system utwardzenia powierzchni posadzek betonowych. Głównym celem tego systemu jest znaczne zwiększenie odporności posadzek na ścieranie, wzrost ich szczelności, skutkiem czego posadzki stają się bardziej trwałe. Dodatkowym celem jest możliwość nadania posadzce dodatkowych walorów estetycznych w postaci świecących ziaren oraz kolorystyki powierzchni.

Zakres stosowania:

Posadzki w halach magazynowych i produkcyjnych, garażach podziemnych i na parkingach wielopoziomowych, w centrach handlowych i supermarketach.

Składniki systemu:

1. SEMDUR H – suche posypki utwardzające do posadzek betonowych, w kolorze szarym, białym oraz z możliwością barwienia.
Składają się z wysokiej jakości kruszywa frakcjonowanego na bazie czystego kwarcu, cementu niskoalkalicznego oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Dzięki odpowiednio dobranemu uziarnieniu kruszyw kwarcowych, syntetycznych oraz metalicznych uzyskuje się znaczny wzrost twardości i odporności na ścieranie powierzchni posadzki.
Posypki SEMDUR H produkowane są w kilku wariantach różniących się składem oraz parametrami technicznymi, szczególnie odpornością na ścieranie:
SEMDUR H1 na bazie frakcjonowanych białych kruszyw kwarcowych, cementu niskoalkalicznego, reduktorów skurczu, dodatków i domieszek zwiększających parametry mechaniczne i realogiczne.
SEMDUR H2 na bazie frakcjonowanych białych kruszyw kwarcowych, syntetycznych, cementu niskoalkalicznego, reduktorów skurczu, dodatków i domieszek zwiększających parametry mechaniczne i realogiczne.
SEMDUR H3 na bazie frakcjonowanych białych kruszyw kwarcowych, syntetycznych, metali nieżelaznych i niekorodujących, cementu niskoalkalicznego, reduktorów skurczu, dodatków i domieszek zwiększających parametry mechaniczne i realogiczne.

2. Impregnaty akrylowe – służą do zabezpieczenia posadzki w okresie dojrzewania betonu. Zwiększają szczelnośd powierzchni posadzki oraz zabezpieczają ją przed pyleniem.
SEMKURE S – uniwersalny impregnat na bazie żywic akrylowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeo. Jego dodatkową cechą jest wzmocnienie powierzchni posadzki.
SEMKURE M – na bazie bezwonnych żywic akrylowych co zwiększa komfort aplikacji. Może być stosowany zarówno na świeży jak i dojrzały beton.
SEMKURE REP – na bazie wodnych dyspersji akrylowych o znikomej zawartości VOC – produkt ekologiczny co zwiększa komfort aplikacji. Może byd stosowany zarówno na świeży jak i dojrzały beton.
SILACEM – impregnat utwardzający na bazie krzemianów zwiększający twardość posadzki w strukturze matrycy cementowej posadzki betonowej.
Przemysłową posadzkę betonową w trakcie wykonywania można utwardzić stosując dowolną konfigurację powyżej wymienionych posypek utwardzających oraz impregnatów.

Dzięki tak dużej gamie produktów możemy spełnić oczekiwania większości klientów. Zarówno tych co cenią sobie wysokie parametry techniczne, duże walory estetyczne, jak również przystępną cenę.