Nasze systemy

Nasze systemy

Praktycznie do początku lat dziewięćdziesiątych betonowe posadzki w Polsce były wykonywane metodą tradycyjną bez wzmacniania ich wierzchniej warstwy. Powodowało to ich dosyć szybką degradację. Powierzchnia wycierała się, następowało wypadanie kruszyw, posadzka szybko ulegała zabrudzeniom. Rozwiązaniem okazały się różnego rodzaju systemy utwardzania posadzek.