Badania ścieralności BCA

Metoda badania odporności betonu na ścieranie posadzek wg BCA Posadzki przemysłowe poddawane są różnego rodzaju obciążeniom: statycznym, dynamicznym, chemicznym i termicznym. Istnieje wiele metod badania odporności posadzek na ścieranie. Jedną z nich jest metoda BCA, która poddaje posadzkę obciążeniom symulującym ruch twardych kół po jej powierzchni. Mechanizm niszczenia posadzki jest możliwie bliski realnym obciążeniom eksploatacyjnym występującym na większości hal przemysłowych. Urządzenie BCA posiada parametry zgodne z normą PN-EN 13892-4:2004. Dzięki…

Read More