Szanowni Klienci specjalizujemy się w produkcji materiałów do wykonywania i naprawy posadzek przemysłowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę naszego działu techniczno – handlowego, dajemy 100% gwarancję na nasze produkty. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Kontakt +48 602 279 227

Preparaty gruntujące

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące produkty:

CEMCOM PRIMER AD

Preparat gruntujący i kontaktowy cementowe podłoża budowlane.

Kliknij na .pdfjest ekologicznym, bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntującym i kontaktowym
cementowe stwardniałe podłoża budowlane zwiększającym przyczepność nakładanych kolejnych warstw betonów i zapraw na bazie cementu portlandzkiego. CEMCOM PRIMER AD jest produktem wytworzonym na bazie dyspersji polimerowej charakteryzującej się doskonałą przyczepnością do podłoży wykonanych na bazie spoiwa cementowego.


CEMCOM PRIMER SL

Skoncentrowany preparat gruntujący pod cementowe masy samopoziomujące.

Kliknij na .pdfjest skoncentrowaną wodną dyspersją polimerową przeznaczoną do gruntowania podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych oraz drewnianych. Przeznaczony również jako materiał gruntujący przed aplikacją samopoziomujących mas cementowych systemu SEMLEVEL. CEMCOM PRIMER SL po uprzednim rozcieńczeniu z wodą penetruje w głąb podłoża zmniejszając jego porowatość. Tym samym stabilizuje chłonność podłoża oraz redukuje jego przypowierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie tworzy na powierzchni cienką, szczelną warstewkę, która zwiększa przyczepność między istniejącym podłożem betonowym a nowowykonywaną warstwą posadzkową.


CEMCOM PRIMER PU

Jednoskładnikowa poliuretanowa żywica gruntująca podłoże betonowe.

Kliknij na .pdfjest jednoskładnikową, niskolepką wiążącą pod wpływem wilgoci żywicą poliuretanową przeznaczoną do gruntowania podłoży betonowych zapewniającą prawidłową przyczepność kolejno nakładanych mas poliuretanowych, w szczególności elastycznych kitów wypełniających szczeliny dylatacyjne konstrukcji betonowych.