Nawierzchnia przemysłowa konstruowana dla zakładu produkcyjnego, fabryki, magazynu, supermarketu, chłodni, browaru czy huty musi sprostać znacznym obciążeniom statycznym i dynamicznym, wykazywać dużą odporność na ścieranie i udary, a zarazem charakteryzować się wysoką równością i szczelnością. Warunki pracy nawierzchni, którą skonstruowano dla obiektu przemysłowego, bywają niejednokrotnie cięższe niż w przypadku nawierzchni drogowych, zarówno z uwagi na duże obciążenia osi, częstotliwość i dynamikę ruchu używanych tamże pojazdów, jak i znaczne obciążenia statyczne pochodzące np. od nóg regałów w magazynach wysokiego składowania. Nawierzchnia musi być równocześnie estetyczna, nie brudząca się, nie pyląca, a przy tym łatwa do sprzątania i utrzymania czystości. Trwałość utwardzonej warstwy powierzchniowej oraz istniejących w niej nieciągłości w postaci szwów roboczych i szczelin skurczowych, winna zapewnić nieprzerwane użytkowanie nawierzchni przez kilkadziesiąt lat. Tak wysokie wymogi i oczekiwania spełniają powierzchniowo utwardzane, monolityczne nawierzchnie przemysłowe, czyli konstrukcja z betonów kompozytowych odpowiedniej klasy wytrzymałości.

Konstrukcja nawierzchni przemysłowej, której stawiamy tak wysokie wymagania i zadania, nie może więc być tworem przypadkowym, ale musi być rezultatem profesjonalnego opracowania (konstruowania).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.