Projektowanie posadzek

Nawierzchnia przemysłowa konstruowana dla zakładu produkcyjnego, fabryki, magazynu, supermarketu, chłodni, browaru czy huty musi sprostać znacznym obciążeniom statycznym i dynamicznym, wykazywać dużą odporność na ścieranie i udary, a zarazem charakteryzować się wysoką równością i szczelnością. Warunki pracy nawierzchni, którą skonstruowano dla obiektu przemysłowego, bywają niejednokrotnie cięższe niż w przypadku nawierzchni drogowych, zarówno z uwagi na duże obciążenia osi, częstotliwość i dynamikę ruchu używanych tamże pojazdów, jak i znaczne obciążenia statyczne pochodzące np. od nóg…

Read More

Hydrofobizacja betonu

Hydrofobizacja betonu to metoda powierzchniowej metody betonu. Impregnacja, hydrofobizacja betonu jest przydatna w ściśle określonych przypadkach. Niekiedy nawet prawidłowo zastosowana może wywoływać niekorzystne efekty uboczne. Potrzeba powierzchniowej ochrony betonu. Wprowadzane od lat 80. ubiegłego wieku do inżynierskiej praktyki Eurokody przyniosły nowe podejście w projektowaniu w celu zapewnienia trwałości obiektów budowlanych. Podstawowy dokument stanowiący bazę odniesienia zasad i reguł projektowania to norma PN-EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.Do niej nawiązują…

Read More